Фінансові інструменти для розвитку інфраструктури


Децентралізація в Україні виявляє нові виклики, пов'язані з розвитком місцевої інфраструктури. До них належать сектори, де DESPRO традиційно активно сприяє змінам: водопостачання, водовідведення та управління твердими побутовими відходами.

Основними джерелами фінансування розвитку комунальної інфраструктури є місцеві бюджети та рідше обласні та державні бюджети. Зовнішні позики у вигляді позик вітчизняних банків та міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО), хоча і присутні у системі фінансування, є доступними для великих міст та фактично у поодиноких випадках. Емісія муніципальних облігацій була періодичною та несистемною, і вона не грала ролі в запозиченнях для розвитку інфраструктури місцевих громад, і значною мірою здійснювалася під загальними зобов’язаннями місцевих рад.
Наявні форми місцевих запозичень не є адекватними для задоволення сучасних потреб громад у довгостроковому фінансуванні інфраструктури. Саме тому з середини 2017 року DESPRO вживає заходів щодо просування інструментів запозичення місцевих органів влади як серед зацікавлених сторін, так і серед громадськості, для впливу на регуляторне середовище в цій галузі.

Проведені заходи:

Створення платформи для зацікавлених сторін
В рамках ініціативи DESPRO у 2019 році була створена платформа зацікавлених сторін, в якій брали участь ключові гравці місцевого сектору запозичень - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської справи, Міністерство фінансів України, Національна Банк України та банківський сектор, професійні спільноти сектору ринку капіталу, окремі місцеві ради.

Основна мета платформи - вдосконалити нормативно-правову базу сектору облігацій муніципальних бондів. Зокрема, спільні зусилля докладаються до розробки законопроектів:


  • проект Закону "Про фонди місцевого розвитку"
  • Зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» прискорить розвиток місцевих позик на інфраструктурні проекти в Україні
  • Зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який був переформатований у Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» відкриває усім територіальним громадам шлях для здійснення місцевих запозичень та запровадження Фондів місцевого розвитку. та ін.

Удосконалення методології
Удосконалення методології забезпечується співпрацею DESPRO, експертного середовища та бенефіціарів. 5 освітніх та науково-практичних видань було видано з метою надання можливості місцевим органам влади широко використовувати муніципальні облігації для фінансування місцевих інфраструктурних проектів, включно з такими:

           

Емісія облігацій комунальних підприємств
та місцевих позик: практичний посібник
 
(2017)

                      Фінансові інструменти:                       
Операції з облігаціями
(2019)         

Фінансові інструменти: 
        Емісія муніципальних облігацій     
(2019)

Поширення методології
Спільно з Національним економічним університетом імені В. Гетьмана у Києві розроблено навчальну програму для тренінгу «Фінансування місцевих інвестиційних проектів» для фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств громад. Мета навчального курсу - засвоєння знань з теоретичних, регуляторних та прикладних аспектів фінансування місцевих інвестиційних проектів та надання практичних навичок розробки бюджету розвитку для громад, бізнес-планів місцевих інвестиційних проектів, способів залучення фінансових ресурсів для реалізації місцевих інвестиційних проектів, підготовки емісії муніципальних та корпоративних облігацій, підготовки фінансових та бюджетних звітів, управління фінансовими ризиками під час розробки та впровадження місцевих інвестиційних проектів. Початок курсу планується у вересні 2020 року.

Інший напрям поширення методології спрямований на розповсюдження інформації про інструменти для фінансування місцевих інфраструктурних проектів широкій аудиторії. Поки проведено 4 навчально-практичні семінари та 2 вебінари на тему «Інструменти фінансування місцевих інфраструктурних проектів», у яких взяли участь близько 200 учасників.

Стежте за сторінкою DESPRO y Facebook, щоб отримувати новини про діяльність проекту з розвитку фінансових інструментів для місцевих інфраструктурних проектів.