Школа місцевого самоврядування DESPRO (Школа DESPRO) ― комплексний навчальний інструмент практичного спрямування для лідерів місцевого самоврядування усіх рівнів. Школа DESPRO покликана сприяти формуванню “активу” системи місцевого самоврядування – критичної
маси лідерів ОМС, які: 

       розуміють суть і перспективи реформ
готові запроваджувати реформи/зміни на місцях
готові та вміють поширювати набуті знання
мислять стратегічно та ефективно впроваджують місцеві стратегії розвитку на основі співпраці «влада-громада-бізнес» 

Із моменту заснування Школи DESPRO у 2014 р. у сфері місцевого самоврядування відбулися кардинальні зміни: розпочалася й активно впроваджується реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, одним з головних результатів якої є створення спроможних об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Отримавши нові, і значно ширші функції та повноваження, громади почали формувати нову якість місцевого врядування, а відтак відчули нагальну потребу у нових знаннях та навичках. Починаючи з 2017 року,  Школа місцевого самоврядування DESPRO запрошує до навчання представників ОТГ.


Тому провідна ідея Школи DESPRO ― формування необхідних управлінських і проектних спроможностей у регіонах та у громадах – здатність створювати й реалізовувати ефективні стратегії та проекти місцевого розвитку, а також уміння ефективно управляти громадами в умовах децентралізованих повноважень і ресурсів. 


Під егідою Школи DESPRO: 


- реалізується комплексна навчальна програма для посадових осіб МС ОТГ, яка поєднується із експертно-консультаційним супроводом адаптації й актуалізації вже розроблених стратегій місцевого розвитку ОТГ, підготовки планів їх виконання та моніторингу; 
- створюються навчально-консультаційні “Центри знань” як тематичні та секторальні підрозділи Школи DESPRO на місцях: серед найбільш успішних учасників визначаються “опорні” громади для обміну досвідом у певній галузі;
- здійснюється підтримка, моніторинг та аналіз ефективності і результативності реформи МС та територіальної організації влади в Україні;
- проводяться (за запитом) тематичні інформаційно-навчальні заходи у областях та безпосередньо у громадах з метою обговорення ключових питань реформ (у тому числі секторальних) щодо: процесу і результатів об’єднання, аналізу проблем і потреб ОТГ, стратегічного та просторового планування розвитку і життєдіяльності ОТГ; 
- відбуваються тематичні навчання на веб-платформі DESPRO: Спільнота практик місцевого розвитку
- створюються широкого спектру «кейси» громад , які отримують пропозиції їх вирішення від необмеженої кількості зацікавлених сторін 
- проводиться навчання молодих фахівців ОМС ОТГ – майбутніх лідерів громадКлючові переваги та особливості Школи DESPRO, які забезпечили їй успіх і визнання


     

        
   
   комплексна та інноваційна навчальна програма:
           від теорії до практики, від дискусій до вироблення рішень            
   

        сучасні методи навчання та інтерактивні методики
   
    
     
        
   
  відповідність потребам МС

     
  топ-експерти та місцеві практики

     
   
   
        
       
очне та дистанційне навчання

     
власна електронна веб-платформа DESPRO для е-навчання
 “Спільнота практик місцевого розвитку”

   
  

       
   
  майданчик для діалогу, обміну досвідом,
новітніми ідеями, та сприяння розвитку ОТГ
 
   політичний, аналітичний, моніторинговий центр реформ                                                                 


   додаткове навчання з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії
   


Навчальна програма Школи DESPRO 

З 2017 року Школа DESPRO переорієнтувалася на потреби ОТГ, тому у фокусі навчальної програми ― ключові проблемні питання, які постали перед новоствореними громадами: 


- стратегічне і просторове планування
- стратегічний і проектний менеджмент (у т.ч. експертно-консультаційний супровід підготовки інвестиційних проектів та проектів розвитку у громадах)
- секторальне планування (насамперед, сектори, в яких проект DESPRO має напрацьовані готові продукти для громад ― з водопостачання, водовідведення, поводження з ТПВ)
- практикуми з ефективного представлення своєї громади як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищах
- маркетинг та брендування території
- інноваційний економічний розвиток та фінансові інструменти розбудови громади


.Окрім теоретичної та практичної підготовки посадовців ОТГ з питань стратегічного планування місцевого розвитку, навчання у Школі DESPRO передбачає експертний супровід самого процесу розроблення стратегії розвитку громади: покращення, верифікація, актуалізація чинних стратегій чи таких, що знаходяться на стадії розроблення, оптимізація процесу та процедур підготовки стратегій відповідно до сучасних підходів до стратегування, розробка планів реалізації стратегій, секторальних стратегій, проектів розвитку та ін. 


За результатами участі у Школі DESPRO індивідуальні учасники, які показали найвищі результати під час тестування запрошуються до участі у “Тренінгу для тренерів” з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії. Також для випускників Школи проводяться ознайомчі візити до Республіки Польща та до громад України з метою вивчення досвіду з упровадження реформ та досягнення високих показників розвитку громади.


Результат навчання у Школі DESPRO  ― готова актуальна стратегія розвитку громади та підвищений фаховий рівень представників ОТГ. Команди-випускники отримують Дипломи про успішне завершення навчальної програми Школи DESPRO (результат визначається як середнє арифметичне набраних балів усіх її учасників в усіх етапах навчання, окрім тренінгу для тренерів).


Кожний учасник команди персонально отримує Сертифікат про успішне завершення е-курсів Школи DESPRO, а також Сертифікат про участь у тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії (за умови проходження відбору до даного тренінгу).